Historien om Saltfundet ved Harte

Historien om Saltfundet ved Harte

0 0 10 months ago
I 1930'erne skabte den danske geolog, Victor Madsen, stærkt øget opmærksomhed på den danske undergrund ved at spå, at der måtte findes værdifulde råstoffer, som det havde vist sig at være tilfældet i det nordlige Tysklands undergrund. Det medførte, at den at den amerikanske ingeniør i midten af 30'erne fik lov til at bore i dansk undergrund og fandt et stort stykke salt ved Harte, hvorved han af den danske stat fik koncession til undersøgelse og indvinding af råstoffer i Danmark i 50 ... See More

Find us on Facebook